Thursday, February 16, 2012

Sebuah Catatan Tentang Rahmat dan Kesabaran
"Tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam" QS 21:107.

Alam semesta mendapat manfaat dengan diutusnya Rasulullah SAW. 
Siapa saja yg mengikuti beliau, Insya'Allah akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat.
Walaupun bagi yang menolak beriman, Islam tetap dikatakan rahmat baginya walau mereka enggan menerimanya.               
"Sesungguhnya agama (yang diridhai) oleh Allah adalah Islam..." QS 3:19.

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi" QS 3:85.

Sikap rahmat sepatutnya didahulukan dalam pengingkaran terhadap maksiat, bukan mendahulukan sikap kasar dan keras.

Sabda Rasullulah SAW: Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, kecuali menghiasnya. Tidaklah kelembutan hilang dari sesuatu, kecuali memperburuknya. [Imam Muslim hadits nomor 2594].

Saling menasehati sesama muslim adalah wajib hukumnya seperti tercantum dalam firman Allah QS 103:3 "kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran"

Insya'Allah kita senantiasa dalam lindungan Allah 'Azza wa Jalla, dan tidak termasuk dalam golongan orang yang merugi..

wallahualam bissawab

Mohamad Riza Ishar
@emriza
Counselor Lentera Mahadaya

No comments:

Post a Comment